Kiedy strona internetowa nie działa nawet przez krótki czas,
klienci przechodzą na stronę WWW konkurencji i tam dokonają zakupu.
Warto wcześniej dowiedzieć się o problemach ze stroną!

Monitored address:
Notification e-mail:

Site-uptime.net jest usługą która monitoruje działanie stron WWW.
Co 30/15/5/1 minut dane są odczytywane 24x7 a system powiadamia o napotkanych problemach.
Aby zacząć monitorować stronę wystarczy wpisać adresu WWW!
Monitorowanie jest darmowe a rejestracja nie jest konieczna!