Często zadawane pytania

P: Kiedy powiadomienie jest wysyłane?
O: Kiedy pierwszy pomiar się nie powiedzie powiadomienie o niedostępności jest wysyłane. Można wybrać powiadomienie dopiero kiedy drugi lub trzeci następujący po sobie test da wynik negatywny by pominąć tymczasowe problemy (np. restart serwera).

P: Kto monitoruje kiedy site-uptime.net jest niedostępne?
A: Pomiar jest przeprowadzany niezależnie przez dwa serwery. Jeśli podstawowy serwer nie pracuje poprawnie pozostałe serwery sprawdzają twoje strony i rejestrują pomiary.

P: Jak wykluczacie tzw. "fałszywe powiadomienia"?
O: Każdy serwer pomiarowy jest zdolny do detekcji problemów ze swoją siecią. (większość pomiarów zwróciła błąd) W tym przypadku nie są wysyłane żadne powiadomienia. Dodatkowo można skorzystać z opcji wysyłania powiadomienia dopiero po N-tym błędnym odczycie (kiedy problem jest trwały).

P: Jak pomiar jest realizowany?
O: Site-uptime wysyła co 30/15/5/1 minut żądanie HTTP HEAD do monitorowanych adresów URL i sprawdza status HTTP.

P: Jak klasyfkujecie kiedy serwer jest "dostępny"?
A: Sprawdzamy, czy kod zwróconej odpowiedzi ma kod HTTP równy 200 lub jest przekierowaniem (statusy rozpoczynające sie na 30).

P: Jak mogę pokazać moje raporty publicznie?
O: Dla każdego zarejestrowanego raportu na stronie głównej znajduje się link do publicznego raportu. Link ten można bezpiecznie upublicznić (pokazują dane tylko do odczytu).

P: Jak mogę pokazać uptime na mojej stronie?
O: Został przygotowany baner "uptime", który można przekierować na stronę ze szczegółami pomiarów. Baner jest aktualizowany raz dziennie.

P: Czy będzie wystawiona faktura VAT?
O: Oczywiście, fakura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od opłacenia usługi.

P: Czy można dokonać zapłaty przelewem bankowym?
O: Tak. Oto konto bankowe:

    64114020040000370244005375
    APLIKACJA.INFO DARIUSZ CIEŚLAK
    AL REYMONTA 10A/235
    01-842, WARSZAWA
W tytule przelewu proszę wpisać adres strony do monitorowania, na e-mail proszę o podanie danych do faktury.