Proszę wprowadzić numer telefonu komórkowego w formacie +XX123456789
(gdzie XX jest numerem kraju) i kliknąć 'Wyślij testowy SMS'
żeby sprawdzić doręczanie powiadomień SMS u Twojego operatora GSM